TILI-KOIVUN

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen

Rekisterinpitäjä

Tili-Koivu Oy
Y-tunnus: 1097716-5
Linnankatu 50 A 3. kerros
20100 Turku

Rekisteriasioista vastaavien yhteystiedot

toni.koivu@tili-koivu.fi

Rekisterin nimi

Tili-Koivu Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterissä olevien tietojen käyttötarkoitus

Asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Yrityksen ja/ tai henkilön etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot, ja tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.
 • Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja toimenkuvatiedot
 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot
 • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
 • Tallennamme rekisteriimme myös tiedot, jotka olet itse toimittanut yhteydenottolomakkeella tili-koivu.fi verkkosivuston tai palvelun alasivujen tai ali-domainien kautta, tai sähköpostilla
Markkinointi ja markkinointiin liittyvät tiedot

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi
 • Henkilön sähköpostiosoite
 • Henkilön titteli / vastuualue
 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Yrityksen toimiala

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään olemassa olevia asetuksia ja lakeja noudattaen asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, Palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, Palvelusta ja tuotteista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä laskuttamiseen.

Markkinointirekisterin tietoja käytetään viestintään sekä digitaaliseen B2Bsuoramarkkinointiin – perustuen vastaanottajan vastuualueeseen yrityksessään sekä yrityksen toimialaan.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan tarvittaessa Tili-Koivu Oy:n yhteistyökumppaneille perustellusta syystä. Palvelun laadun varmistamiseksi, saatamme luovuttaa tietoja teknisille yhteistyökumppaneillemme, jotka käsittelevät tietojasi ainoastaan Palvelun toimittamisen vaatimissa rajoissa. Yhteistyökumppanimme eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Tili-Koivu Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sosiaalisen median liitännäiset

Tili-Koivu Oy:n sivustoilla voi olla linkkejä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. Tili-Koivu Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä Tili-Koivu Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit myös kieltää Tili-Koivu Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen teija.neuvonen@tili-koivu.fi.