Ajankohtaista

Yleinen
1 kesäkuun, 2020

Tili-Koivu Oy ja Aallon Group Oyj yhdistyvät

- Hyvät asiakkaat Aallon Turku Oy ja Tili-Koivu Oy sekä Tilinova Oy ovat allekirjoittaneet 1.6.2020 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Tili-Koivu Oy:n ja sen tytäryhtiön Tilinova Oy:n liiketoiminnat siirtyvät Aallon Turku Oy:n…
Yleinen
30 maaliskuun, 2020

Yrittäjä – säilytä maksuvalmiutesi

- Hyvä Yrittäjä Koronavirusepidemia vaikuttaa väistämättä liiketoimintaan ja siten saattaa vaarantaa yritysten maksuvalmiutta. Siten yritysten tulisi olla hyvissä ajoin yhteydessä omaan pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien…

TALOUSHALLINTOLIITON

Viimeisimmät uutiset

Taloushallintoliitto TAL on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. Liitto edustaa noin 800 auktorisoitua taloushallinnon yritystä. Jäsenyritykset hoitavat 140 000 suomalaisen pk-yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Lue lisää viimeisimpiä uutisia taloushallintoliiton sivuilta

Tärkeät luvut

Kilometrikorvaukset, työmatkat omalla autolla

43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan:

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä.
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä.
 • 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä.
 • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri.
 • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa tai toista henkilöä.
 • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.

Kotimaan matkojen päivärahat

Työmatkan kestoaika

Yli 6 tuntia: Osapäiväraha 19 €
Yli 10 tuntia: Kokopäiväraha 42 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

Vähintään 2 tunnilla: 19 €
Yli 6 tunnilla: 42 €

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaus

10,50 €

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Puhelinkorvaukset

Puhelinetu 20 €

Sosiaaliturvamaksut palkasta

0,77%

Työttömyysvakuutusmaksu, työnantaja

Palkat 2 083 500 € asti: 0,5%
2 083 500 ylittävästä €: 2,05 %

Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijä

1,50%

17-64-vuotiaat

TyEL, työnantaja

Sopimustyönantaja: 25,20 %*
Tilapäinen työnantaja: 25,20 %

* Maksusta vähennetään asiakashyvitykset ja suurtyönantajan osalta vielä muut mahdolliset alennukset

TyEL, työntekijän palkasta vähennettävät

Alle 53-v.: 6,75 %
53-62v.: 8,25 %
63-67v.: 6,75 %

YEL

Alle 53-v.: 24,10 %
53-62v.: 25,60 %
Yli 63v.: 24,10 %
YEL-työtulon alaraja: 7 799,37 €/v

Ryhmähenkivakuutus, keskimäärin

0,07 %

Tapaturmavakuutus, keskimäärin, riippuu toimialasta

0,80%

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

0,77 %

Yrittäjien sairausvakuutusmaksu

1,77 % (jos palkka väh. 14 282€/v)

Palkansaajien sairausvakuutusmaksu

1,54% (jos palkka väh. 14 282€/v)

Eläkkeensaajan sairausvakuutusmaksu

1,61 %

Kilometrikorvaukset, työmatkat omalla autolla

43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan:

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä.
 • 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä.
 • 22 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä.
 • 3 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri.
 • 3 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa tai toista henkilöä.
 • 9 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta.

Kotimaan matkojen päivärahat

Työmatkan kestoaika

Yli 6 tuntia: Osapäiväraha 20 €
Yli 10 tuntia: Kokopäiväraha 43 €

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden

Vähintään 2 tunnilla: 20 €
Yli 6 tunnilla: 43 €

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaus

10,75 €

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan.

Puhelinkorvaukset

Puhelinetu 20 €

Sosiaaliturvamaksut palkasta

1,34 %

Työttömyysvakuutusmaksu, työnantaja

Palkat 2 125 500 € asti: 0,45%
2 215 500 € ylittävästä: 1,70 %

Työttömyysvakuutusmaksu, työntekijä

1,25 %

17-64-vuotiaat

TyEL, työnantaja

Sopimustyönantaja: 16,95 %*

* Sopimustyönantajalla tarkoitetaan työnantajaa, jolla on palveluksessaan jatkuvasti henkilökuntaa

TyEL, työntekijän palkasta vähennettävät

17-52-vuotiaat: 7,15 %
53-62-vuotiaat: 8,65 %
63-68-vuotiaat: 7,15 %

YEL

18-52-vuotiaat: 24,10 %
53-62-vuotiaat: 25,60 %
63-67-vuotiaat: 24,10 %

YEL-työtulon alaraja: 7 958,99 €/v

YEL-työtulon yläraja: 180 750 €/v

Ryhmähenkivakuutus, keskimäärin

0,07 %*

*Maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti

Tapaturmavakuutus, keskimäärin, riippuu toimialasta

0,70%*

*Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

1,34 %

Yrittäjien sairausvakuutusmaksu

1,33 % (jos palkka vähintään 14 574 €/v)

Palkansaajien sairausvakuutusmaksu

1,86 % (jos palkka vähintään 14  574 €/v)

Eläkkeensaajan sairausvakuutusmaksu

1,65 %