Yleinen

Yrittäjä – säilytä maksuvalmiutesi

By 30 maaliskuun, 2020 2 huhtikuun, 2020 No Comments

Hyvä Yrittäjä

Koronavirusepidemia vaikuttaa väistämättä liiketoimintaan ja siten saattaa vaarantaa yritysten maksuvalmiutta. Siten yritysten tulisi olla hyvissä ajoin yhteydessä omaan pankkiinsa ja Finnveraan, jos on tarvetta lisäkäyttöpääomalle tai lyhennysohjelmien järjestelyille. Myös verojen ja eläkemaksujen osalta on mahdollista käyttää erityisjärjestelyjä. Yksinyrittäjien tilanteen auttamiseksi on valmisteilla työttömyysturvan väliaikainen laajennus, jonka perusteella yksinyrittäjät saavat työttömyyskorvausta tietyin ehdoin. Me Tili-Koivussa ja Tilinovassa autamme teitä hakemaan yritystukia.

Tällä hetkellä Valtio on myöntänyt yritystukiin miljardin euron tukipaketin koronavirustilanteesta kärsiville yrityksille. Tukipaketista 300 miljoonaa suunnataan ELY-keskuksen myöntämiin avustuksiin ja 700 miljoonaa Business Finlandin myöntämiin kehitysrahoituksiin. Rahoitukset ovat avustuksia ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin.

Työnjako ELY-keskuksen ja Business Finlandin välillä määräytyy yrityksen työntekijämäärän perusteella. ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä. Vastaavasti Business Finland myöntää rahoitusta tästä suuremmille yrityksille. Yritys ei voi hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.

ELY-keskuksen jakamat yritystuet

 • ELY-keskukset suuntaavat rahoitusta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa yrityksille, joissa on yrittäjän/yrittäjien lisäksi 1-5 työsuhteessa olevaa henkilöä. Lisäksi avustus on myös niille yksityisille elinkeinonharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin 5 työntekijää.
 • Haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.
 • Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:
  • jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä.
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.
  • suunnattu kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille.

Business Finlandin myöntämä liiketoiminnan kehitysrahoitus

 • Tarkoitettu pk-yrityksille (oy, ay, ky ja osk), joilla on 6-250 työntekijää ja joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Rahoituksen tarkoituksena on ylläpitää yrityksen kehittämistoimintaa, ja siten sen tarkoituksena ei ole korvata menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita.
 • Seuraaville Business Finlandin tarjoama kehitysrahoitus ei sovi:
  • Toiminimiyritys
  • Julkinen organisaatio, säätiö tai yhdistys
  • Ahvenanmaalainen yritys
  • Maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat.
 • Kaksi eri rahoitusta: esiselitys ja kehittämisrahoitus
 1. Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin, max 10 000 euroa.
  • 80% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuten palkkakustannukset. Maksimimäärä on 10 000 euroa (hankkeen kokonaisbudjetti 12 500 euroa)
 2. Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin, max 100 000 euroa.
  • 80% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuten palkkakustannukset. Maksimimäärä on 100 000 euroa (hankkeen kokonaisbudjetti 125 000 euroa)

Finnvera

 • Tällä hetkellä Finnvera ei käsittele suoria lainahakemuksia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen takia. Kuitenkin Finnvera tukee suomalaista yrittäjyyttä pankkien kautta käytettävinä alkutakauksina, pk-takauksina sekä Finnvera-takauksina.
 • Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.
 1. alkutakaus
  • tarkoitettu uusille, enintään 3 vuotta toimineille yrityksille
  • Finnveran takausosuus enintään 80%
 2. pk-takaus
  • tarkoitettu yli 3 vuotta toimineille yrityksille ja tällä voidaan taata maksimissaan 150 000 euron lainan
 3. Finnvera-takaus
  • takausosuus 80% ilman vakuuksia. Voidaan taata 150 000 – 1 000 000 euron suuruisia käyttöpääomalainoja
 • HUOM! Yrityksen tulee neuvotella ensin laina pankkinsa kanssa ja vasta lainaneuvottelujen jälkeen Finnvera-takausta Finnverasta.

Muuta tärkeää tietoa

 • Hae ennakkoveroja pienemmäksi, jos 2020 vuoden tulos jää arvioitua pienemmäksi. Ennakkoverojen eräkuukausiin voidaan hakea muutosta. HUOM! Jos 2019 vuoden ennakot ovat olleet oikein, ei vallitseva poikkeustila ole peruste hakea viime vuotta koskevia ennakoita takaisin.
  • Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksissa (mm. alv) ei tällä hetkellä ole mahdollista myöntää lisäaikaa.
 • Jos et pysty maksamaan veroja ajoissa, reagoi heti! Helpotettua maksujärjestelyä voidaan hakea elokuun 2020 loppuun mennessä.
  • Maksujärjestelyyn ei pääse, jos hakijalla on ulosotossa perittävänä verovelkaa tai jos on jätetty jättämättä veroilmoituksia tai tulorekisteri-ilmoituksia.
  • Maksujärjestelyn käsittelyaika 1-2 viikkoa.
 • Yrittäjä voi hakea sekä TyEL- että YEL-vakuutuksille maksuaikaa maksimissaan 3 kuukautta. Saat lisätietoa oman vakuutusyhtiöisi sivuilta.
 • Lomautus tarkoittaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen muutoin pysyessä normaalina. Lomautus on työnantajan päätös ja on johduttava tuotannollisista ja taloudellisista syistä.
  • Ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista kirjallisena. Jos taloudellinen tila todella huono, voidaan kuitenkin lomautus suorittaa heti
  • mainittava peruste, alkamisaika ja kesto (arvioitu)
  • Lomautus voidaan keskeyttää työntekijän ja työnantajan yhteisymmärryksessä
 • 1.4. alkaen astuu voimaan nopeutettu lomautusilmoitus kaikissa niissäkin yrityksissä, joissa ei noudateta mitään työehtosopimusta. HUOM! Työehtosopimuksissa voidaan sopia toisin ja nämä velvoitteet sitovat yrityksiä ohi tämän pykälän.
 • Yli 20 hengen yrityksissä on nopeutettu lomautusprosessi: 5+5+5 1.4. alkaen. Tämä tarkoittaa, että on 5 päivää aikaa antaa ilmoitus neuvottelujen alkamisesta, 5 päivää neuvotteluaikaa ja lomautusilmoitusaika 5 päivää.
 • Tutustu TES, tai ota yhteyttä palkanlaskijaasi!

 

Tili-Koivu & Tilinova haluavat olla tukemassa Yrittäjiä! Otathan yhteyttä ja löydät varmasti apua!

 

Lähteet

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle?utm_source=uutiskirje&utm_medium=email&utm_campaign=sy_uutiskirje_korona

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/yrityksen-sopimukset-talous-ja-korvaukset-621194

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/usein-kysytyt-kysymykset-621178

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/tarkeita-uutisia

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/mita-teemme-0

https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/usein-kysytyt-kysymykset-ja-neuvonta/katso-koulutustallenteita-621597

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronavirustilanne

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/26/korona-helpotuksia-lomautuksiin-ja-muuhun-tyolainsaadantoon/

Leave a Reply